ПОСЕТА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Ученици 8. разреда одељења за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, заједно са својим родитељима и одељењским старешином посетили су Техничку школу Радоје Љубичић и Техничку школу.

Ученицима и родитељима презентовани су образовни профили које нуде ове школе.

Данијела Ватазевић