НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ХЕМИЈЕ

2019Rhemija

На 55. Републичком такмичењу из хемије, одржаном  17,18. и 19. маја у Новом Саду на Природно-математичком фа-култету,  у категорији  тест и практична вежбa, учествовале 

су Данка Петровић VIII4 и Мина Јанковић VIII3.

наставник хемије Данка Милићевић Тасић