НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА

Семинар Развој креативног и функционалног размишљања, чији су аутори Ранко Рајовић и Урош Петровић, бави се развојем способности за учење, значајем ране стимулације за моторичке и когнитивне способности и практичним активностима, током којих учесници овладавају НТЦ техникама.

Примарна улога НТЦ програма је употреба нових открића из подручја неуронауке у учионицама и у свакодневном животу. Овај програм је састављен из различитих активности и игара за децу које се темеље на сазнањима о развоју и раду мозга и које, како многа истраживања показују, имају позитиван ефекат на развој мозга у периоду најинтензивнијег раста и развоја – од рођења до приближно десете године живота.

Семинар је одржан 30. и 31. марта 2019. године, у Првој основној школи краља Петра II, а присуствовали су му иучитељи и васпитачи наше школе: Илинка Милановић, Олга Прохоров Стојменов, Милена Гудурић, Милина Ћитић и Божидарка Секулић.