ОБУКА - ПАРТИЦИПАЦИЈА ДЕЦЕ У ОБРАЗОВАЊУ

2017opd

За наставнике наше и Прве основне школе краља Петра II одржана је још једна обука из акредитованог програма „Разумевање и примена Индекса – индикатори остварености права детета у образовању“ (област партиципација). 

Обука је одржана 24. фебруара 2018. године, у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању Ужице, а реализаторке су биле Јелена Жунић Цицварић и Александра Мутавџић.
Обука је организована у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, подржан од Песталоци дечије фондације из Швајцарске.

Севда Рамовић