ПАРТИЦИПАЦИЈА ДЕЦЕ У ОБРАЗОВАЊУ

2017opd Наставници наше школе похађали су семинар „Разумевање и примена Индекса – индикатора остварености права детета у образовању“ (област партиципација), 3. децембра 2017. године у РЦУ.

Водитељке су најпре учеснике семинара увеле у појам партиципације, затим је било речи о партиципативним групама права, партиципацији деце у образовању и индикаторима остварености партиципације у школи – од информисања до учешћа у одлучивању. Последња тема ове обуке односила се на лични акциони план рада на подстицању информисања и учешћа у одлучивању, начин примене и начин извештавања.

Циљеви семинара били су: оспособљавање наставника да примењују индикаторе у пракси и праћење напретка њихове остварености, упознавање са искуствима модел школа за имплементацију Индекса, спровођење самопроцене у поштовању појединих индикатора Индекса, оспособљавање за планирање мера за примену Индекса и упознавање са стандардима права детета у школи, по члановима Конвенције који су релевантни за образовање.

Упознавање запослених са стандардима, индикаторима, процедурама и механизмима за остваривање права детета, као и оспособљавање за њихову примену у свакодневном образовно-васпитном раду, представља предуслов за унапређивање положаја детета у школи.

Марина Лазић